Nieuwsoverzicht

30-03-18

Hoe track en trace je de keten? Team Flavourians kwam met het plan en won de eerste prijs.

Team Flavourians is de winnaar van de ‘Track & trace de keten’-hackathon. Hun concept Trackback won de pioniersprijs van het SIDN fonds ter waarde van €10.000,-. Trackback moet een tool worden om de hele keten in beeld te brengen. De tool visualiseert op een speelse manier de stappen waarmee waarden worden toegevoegd die leiden tot

23-03-18

Tada in de praktijk: inclusiviteit

Hoe kunnen we de waarden uit het manifest toepassen in de praktijk? In de derde aflevering van een serie legt Maureen van Eijk, armoederegisseur in de gemeente Amsterdam, uit hoe de stad invulling geeft aan de waarde ‘inclusief’.   Het kwam tijdens de gesprekken die voorafgingen aan de totstandkoming van het manifest veelvuldig aan bod:

16-03-18

Tada in de praktijk: open en transparant

Hoe kunnen we de waarden uit het manifest toepassen in de praktijk? In de tweede aflevering van een serie legt Frits Bussemaker, voorzitter van The Institute for Accountability and Internet Democracy uit hoe zijn organisatie invulling geeft aan de waarde ‘open en transparant’. Welke data organisaties verzamelen en waarvoor ze dat doen is in veel

Tada in de praktijk: van iedereen voor iedereen

Hoe kunnen we de waarden uit het manifest toepassen in de praktijk? In de eerste aflevering van een serie legt Johan Stokking van The Things Network uit hoe zijn organisatie invulling geeft aan ‘Van iedereen, voor iedereen’. Van iedereen, voor iedereen. Dat het niet alleen mooi klinkt, maar ook echt kan werken laat The Things