4 juni 2019 Persbericht

Tada! Gemeente Haarlemmermeer ondertekent het manifest.

Tessel Renzenbrink
  • Follow us on Facebook
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter

Het college van de gemeente Haarlemmermeer stemt met meerderheid voor het implementeren van Tada. Tijdens de bijeenkomst ‘Van én voor iedereen’ over de digitale stad op 29 mei 2019 ondertekende wethouder Marja Ruigrok het Tada manifest.

Het evenement, georganiseerd door de Amsterdam Economic Board, heeft als doel het Tada manifest een stap verder te brengen. Samenwerking is de sleutel tot een verantwoorde digitale samenleving. Dat is de consensus tijdens de bijeenkomst ‘Van én voor iedereen’ over de digitale stad.

Wethouder Ruigrok van Economische Zaken en Innovatie ondertekende namens het college. “Ik ben heel optimistisch over data en technologie maar dan moet je wel de toegevoegde waarde voor bewoners en gebruikers laten zien,” zei de wethouder Economische Zaken en Innovatie. “Je kunt verkeerslichten uitrusten met een warmtesensor zodat die alleen op groen springt als er daadwerkelijk iemand voorstaat. Wie is daar nou op tegen? Maar mensen schrikken van het idee dat er data wordt verzameld in de openbare ruimte. Daarom moet je als overheid duidelijk maken wat je wilt bereiken en kennis met elkaar delen. Door open te zijn en de voordelen te laten zien, kan je mensen meekrijgen. Hoe zichtbaarder het wordt voor de eindgebruiker, hoe leuker het wordt.”

Douwe Schmidt van Bureau Tada prijst de stap van de gemeente Haarlemmermeer. “Ze nemen hiermee een koploperspositie in in Nederland. Schmidt legde tijdens de bijeenkomst de nadruk op het betrekken van mensen. We willen de digitale stad samen vormgeven. Wat we laten zien is dat je als groep tegenwicht kan bieden aan het idee dat technologie iets is dat je overkomt. Ik kan in me eentje iets vinden maar alleen samen kunnen we er iets aan doen en de samenleving slim en wijs maken.”

De gemeente en Tada gaan nu samen aan tafel om de volgende stappen te bespreken en zo Tada in de gemeente een plek te geven. Hierbij zullen de lessen die al zijn opgedaan bij Amsterdam helpen om snel tot resultaat te komen.

Geef een reactie