Amsterdam wil voorbeeld zijn in verantwoord datagebruik

In snel digitaliserende steden is ethisch en verantwoord gebruik van data een grote uitdaging. Zo ook in amsterdam. Professionals uit die regio schreven daarom het manifest tada – duidelijk over data. Ook overheden, bedrijven en andere organisaties uit andere regio’s mogen het document gebruiken en ondertekenen. Ze kunnen ermee laten zien dat ze in hun stad verantwoord willen omgaan met data.

"Data dreigen steeds meer in de hoek te komen van controle en argwaan. Wij draaien het om. Transparantie, privacy, verantwoording, eigendom, beheersbaarheid en ethiek kunnen volgens ons kansrijke uitgangspunten zijn voor het ontwerp van een verantwoorde digitale stad zijn."

De beloften van het gebruik van data en nieuwe technologieën zijn groot; onze steden worden groener en leefbaarder, de gezondheidszorg effectiever en het onderwijs toegankelijker. Maar naast grote beloften zijn er ook grote vragen. Profiteert bijvoorbeeld iedereen evenredig van de digitale revolutie? Wat gebeurt er met de beschikbare data, nu steeds meer verkeer online verloopt? Wie ontwikkelt de algoritmen die al deze data inzichtelijk maken? En welke verantwoordelijkheid hoort daarbij en voor wie?

Tada?

Data!

In de afgelopen maanden is een diverse groep professionals op uitnodiging van Amsterdam Economic Board met deze vragen aan de slag gegaan. De uitkomst is het manifest ‘tada - duidelijk over data’, waarin waarden staan opgenomen die volgens de grondleggers zouden moeten gelden in een digitaal verantwoorde steden.

Wat de digitale toekomst ook wordt: door bewust om te gaan met zowel de mogelijkheden als bedreigingen van digitale technologieën, kunnen we voorkomen dat burgerrechten in het geding komen en ervoor zorgen dat er zo evenredig mogelijk van geprofiteerd wordt. Dat was althans voor Amsterdam Economic Board de reden om dit manifest te schrijven en te delen.Teken het manifest