Tada staat voor een verantwoorde digitale stad - van èn voor iedereen

Tada staat voor een verantwoorde digitale stad - van èn voor iedereen

Het gedachtegoed van Tada is actueler dan ooit en de waarden van Tada vinden hun weg naar de samenleving. Het behoud van zeggenschap en controle over eigen data, is voor mensen van onverminderd groot belang.

De beloften van het gebruik van data en nieuwe technologieën blijven ook veelomvattend; onze steden worden groener en leefbaarder, de gezondheidszorg effectiever en het onderwijs toegankelijker. Maar naast grote beloften zijn er ook grote vragen. Profiteert bijvoorbeeld iedereen evenredig van de digitale revolutie? Wat gebeurt er met de beschikbare data, nu steeds meer verkeer online verloopt? Wie ontwikkelt de algoritmen die al deze data inzichtelijk maken? En welke verantwoordelijkheid hoort daarbij en voor wie?

Wij, bedrijven, overheden, organisaties en burgers, zien dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Met Tada willen we een voorbeeld zijn voor alle digitale steden in de wereld. We hebben daarom gedeelde waarden opgesteld voor een verantwoorde digitale stad: het Tada Manifest.

Lees hieronder hoe dit manifest tot stand kwam.

“Data dreigen steeds meer in de hoek te komen van controle en argwaan. Wij draaien het om. Transparantie, privacy, verantwoording, eigendom, beheersbaarheid en ethiek kunnen volgens ons kansrijke uitgangspunten zijn voor het ontwerp van een verantwoorde digitale stad zijn.”

In 2017 is daarom is een diverse groep professionals en burgers op uitnodiging van Amsterdam Economic Board met deze vragen aan de slag gegaan. De uitkomst is het manifest ‘tada – duidelijk over data’, waarin waarden staan opgenomen die volgens de grondleggers zouden moeten gelden in een digitaal verantwoorde steden. Ook overheden, bedrijven en andere organisaties uit andere regio’s mogen het document gebruiken en ondertekenen. Ze kunnen ermee laten zien dat ze in hun stad verantwoord willen omgaan met data.

Tada?
Data!

Sindsdien is Tada uitgegroeid tot een campagne, met ondertekenaars vanuit stad en land die zich aansluiten bij het gedachtegoed. In Maart 2018 werd na de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam Tada ook opgenomen in het coalitie akkoord! De stad wil voorbeeld zijn in verantwoord datagebruik en het manifest heeft een prominente plaats gekregen tussen alle andere principes van waardig digitaal bestuur, onder andere in het pakket van Wethouder van Kunst, Cultuur & de Digitale Stad, Touria Meliani.

Samen met een aantal actoren in de samenleving  onderzoekt Tada nu de beste wijze van implementatie. Het doel is om het vermogen een ethische afweging te maken bij datagedreven projecten te vergroten en de Tada waarden consequent toe te passen.

Als onderdeel van ons onderzoek geven we in 2019 workshops voor ongeveer 140 Amsterdamse ambtenaren. We ronden dit onderzoek af met een plan van aanpak voor de Gemeente Amsterdam. Lessen hieruit zullen we delen op dit platform.