Tada!

Data. Ze zijn een belofte voor het leven in de stad. Met data kunnen we grote problemen van moderne steden de baas. Met data kunnen we steden schoner, veiliger en gezonder maken. Maar alleen als mensen zeggenschap en controle blijven houden over data en niet andersom.

Wij, bedrijven, overheden, organisaties en burgers, zien dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Met Tada willen we een voorbeeld zijn voor alle digitale steden in de wereld. Om te beginnen zijn we bij elkaar gekomen en hebben de volgende gedeelde principes voor een verantwoorde digitale stad verwoord.

Data maken steden slimmer, doe mee en onderteken en laat zien dat we ze ook wijzer kunnen maken!

IK HEB NIETS TE VERBERGEN, MAAR DAT HOEVEN ZE NIET TE WETEN

Zeggenschap Ik ben uiteindelijk de baas over mijn data en bepaal wat ermee gebeurt.


Teken het manifest

0 gingen je voor

Wat gebeurt er met al die data? Van wie zijn ze? Wie ontwikkelt de algoritmen? Profiteert iedereen mee? Kortom, hoe gaan we samen verantwoordelijk om met data?

Heel simpel.

Als stad maak je daar afspraken over. Afspraken over het ontwerpen van een verantwoorde digitale stad.

Tussen

Iedereen die meedoet. Overheid, bedrijven, onderwijs, stedelijke gemeenschappen en bewoners.

Over

Wat je samen belangrijk vindt. Eigendom, privacy, de menselijke maat, over rekenschap afleggen over alles wat duidelijk moet zijn als je met data werkt.

De 6 pijlers van ons manifest

01

Inclusief

Onze digitale stad is inclusief. We houden rekening met de verschillen tussen individuen en groepen, zonder gelijkwaardigheid uit het oog te te verliezen.

02

Zeggenschap

Data en technologie moeten bijdragen bij aan vrijheid van bewoners. Data zijn dienend. Om het leven vorm te geven naar eigen inzicht, zelf informatie te verzamelen, kennis te ontwikkelen, ruimte te vinden om jezelf te organiseren.

03

Menselijke maat

Data en algoritmen hebben niet het laatste woord. menselijkheid gaat altijd voor. We laten ruimte voor onvoorspelbaarheid. Mensen hebben het recht om digitaal vergeten te worden. Zo blijft er altijd ruimte voor een nieuwe, schone start.

05

Legitiem en gecontroleerd

Bewoners en gebruikers hebben zeggenschap over de vormgeving van onze digitale stad. De overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven faciliteren dit. Zij monitoren de ontwikkeling en de maatschappelijke gevolgen.

04

Open en transparant

Welke data worden verzameld? Waarvoor? En met welke uitkomsten en resultaten? Daarover zijn we altijd transparant.

06

Van iedereen - voor iedereen

Data die overheden, bedrijven en andere organisaties uit de stad genereren en over de stad verzamelen zijn gemeenschappelijk bezit. Iedereen kan ze gebruiken. Iedereen kan er voordeel van hebben. Hier maken we gezamenlijk afspraken over.

Doe mee en teken het manifest

Wij, ondertekenaars, leveren graag een bijdrage aan de ontwikkeling van een verantwoorde digitale stad en bieden actief ruimte aan vernieuwende idee├źn die hieraan bijdragen.