Met data kunnen we grote problemen de baas. Ze zijn een belofte voor het leven in de stad. Onderzoeken. Ontdekken. Maken. Oplossen. Data maken steden slimmer. Maar ook wijzer?

Wat gebeurt er met al die data? Van wie zijn ze? Wie ontwikkelt de algoritmen? Profiteert iedereen mee? Kortom, hoe gaan we samen verantwoordelijk om met data?

Heel simpel. Als stad maak je daar afspraken over. Afspraken over het ontwerpen van een verantwoorde digitale stad. Afspraken tussen iedereen die meedoet: overheid, bedrijven, onderwijs, stedelijke gemeenschappen en bewoners. Afspreken over wat je samen belangrijk vindt. Dus over eigendom, privacy, de menselijke maat, over rekenschap afleggen Over alles wat duidelijk moet zijn als je met data werkt.

Data. Voor veel mensen zijn ze lastig, ongrijpbaar, eng. Omgeven door terms & conditions, door do’s en dont’s. Maar het kan anders. Tada! Als we goed met data omgaan, kunnen we er veel plezier aan hebben. Data zijn de krachtbron voor onze vierde industriële revolutie. Data zijn een belofte voor het leven in de stad. Noem de grote vraagstukken maar op: schoner, veiliger, eerlijker leefbaarder. Met data krijgen we ’t voor elkaar. Als mensen maar de baas blijven over data, en niet andersom.

Het ontwerpen van een digitale stad doen we samen: bedrijven, overheid, onderwijs, stedelijke gemeenschappen en bewoners. We ondernemen het samen, we profiteren samen. Daarom delen we de volgende uitgangspunten en werkafspraken. Daarin willen we een voorbeeld zijn voor alle digitale steden in de wereld

IEDEREEN

01. INCLUSIEF

Onze digitale stad is inclusief. We houden rekening met de verschillen tussen individuen en groepen, zonder gelijkwaardigheid uit het oog te te verliezen.

02. ZEGGENSCHAP

Data en technologie moeten bijdragen bij aan vrijheid van bewoners. Data zijn dienend. Om het leven vorm te geven naar eigen inzicht, zelf informatie te verzamelen, kennis te ontwikkelen, ruimte te vinden om jezelf te organiseren.

ZEGGENSCHAP
MENSELIJKE MAAT

03. MENSELIJKE MAAT

Data en algoritmen hebben niet het laatste woord. Menselijkheid gaat altijd voor. We laten ruimte voor onvoorspelbaarheid. Mensen hebben het recht om digitaal vergeten te worden. Zo blijft er altijd ruimte voor een nieuwe, schone start.

04. OPEN EN TRANSPARANT

Welke data worden verzameld? Waarvoor? En met welke uitkomsten en resultaten? Daarover zijn we altijd transparant.

OPEN EN TRANSPARANT
LEGITIEM EN GECONTROLEERD

05. LEGITIEM EN GECONTROLEERD

Bewoners en gebruikers hebben zeggenschap over de vormgeving van onze digitale stad. De overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven faciliteren dit. Zij monitoren de ontwikkeling en de maatschappelijke gevolgen.

06. VAN IEDEREEN - VOOR IEDEREEN

Data die overheden, bedrijven en andere organisaties uit de stad genereren en over de stad verzamelen zijn gemeenschappelijk bezit. Iedereen kan ze gebruiken. Iedereen kan er voordeel van hebben. Hier maken we gezamenlijk afspraken over.

VAN IEDEREEN - VOOR IEDEREEN

Wij-ondertekenaars leveren graag een bijdrage aan de ontwikkeling van een verantwoorde digitale stad en bieden actief ruimte aan vernieuwende ideeën die hieraan bijdragen.

Zet je naam en jouw organisatie erbij. En kijk wie er al meedoen. Tada.