17 juni 2019 Van iedereen voor iedereen

Switch Port wint Tada prijs tijdens de Amsterdam City Challenge

Tessel Renzenbrink
  • Follow us on Facebook
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter

De prijs voor de beste implementatie van Tada waarden tijdens de Amsterdam City Challenge is gewonnen door Switch Port. Het team pitchte een door bewoners geleide energiecoöperatie waarmee ze betrokken worden bij de opwek van duurzame energie in hun buurt. “In dit project worden de Tada principes op een concrete manier toegepast. De burger wordt hier echt centraal gezet”, zei Douwe Schmidt van Bureau Tada tijdens de prijsuitreiking.

De Challenge is een 24-uur durende hackathon georganiseerd door de gemeente Amsterdam en partners. Acht teams haalden een nacht door om oplossingen te bedenken voor uitdagingen op het gebied van mobiliteit en energie. Her en der in gebouw 027W op het Marineterrein liggen slaapzakken van deelnemers die in de nacht één of twee uurtjes slaap hebben gepakt. Op de ramen en muren hangen honderden kleurige post-its met ideeën. Om elf uur ‘s ochtends op 17 juni, precies 24 uur nadat de hackathon begonnen is, krijgt elk team 3 minuten om hun oplossing te pitchen voor de zes-koppige jury.

Wat heeft de burger er aan?

Schmidt zat namens Tada in de jury. “Het is fantastisch dat er zoveel aandacht is voor Tada binnen de Challenge. Hiermee laat de gemeente opnieuw zien dat het de ethische kant van de digitale stad serieus neemt. Een goede technologische oplossing is niet alleen kostenbesparend en efficiënt maar ook ethisch verantwoord. De overkoepelende vraag die door iedereen wordt meegenomen is: wat heeft de burger hier aan?” Naast een aparte Tada prijs is het implementeren van Tada waarden ook één van de vijf criteria voor de hoofdprijs. De overige criteria zijn originaliteit, realistisch, maatschappelijke waarde en presentatie & team work.

Switch Port grote winnaar

Het Switch Port team mag niet alleen de Tada prijs mee naar huis nemen, het won ook de publieksprijs en de hoofdprijs voor het onderdeel energie. De uitdaging waar het team mee aan de slag ging, is de opwek van duurzame energie in de Houthavens. In deze wijk moet op de Haparandadam elektriciteit gegenereerd worden. Hoe doe je dat op zo’n manier dat het prettig is voor de omgeving? Switch Port wil 240.000 kWh opwekken door het plaatsen van zonnepanelen op de dam. Dat is een grote ingreep op de omgeving die vooral door bewoners gevoeld zal worden. Daarom wil het team een energiecoöperatie opzetten waar bewoners aandelen in kunnen kopen voor €50,- per stuk. Daarmee verwerven ze stemrecht en ontvangen een deel van de winst.

“Het team wil een publieke infrastructuur inrichten waar veel belangen mee gemoeid zijn”, zegt Schmidt. “Met hun oplossing zorgen ze ervoor dat belanghebbenden daadwerkelijk mede-eigenaar worden van het project. Daarmee implementeren ze meerdere Tada waarden: het is inclusief, burgers hebben controle en zeggenschap en het is transparant. De legitimiteit van je project neemt daarmee enorm toe.”

Tada hoeft niet in de snelkookpan

Over de andere teams zei Schmidt: “Zo’n hackathon is een snelkookpan. Je kan niet verwachten dat mensen in zo’n korte tijd de Tada waarden volledig meenemen. Het belangrijkste is dat je de mogelijkheid open houdt om de waarden later in het proces te implementeren.” Hij noemt het team De goede weg als voorbeeld. Dit team bedacht een oplossing voor files op het fietspad. Straatkeien met lampjes er in geven verschillende routes aan. Wie echt haast heeft kan de rode lampjes volgen voor de snelste route. Maar wie tijd heeft kan via de groene lampjes een rustigere weg nemen met meer groen. “Een prachtige oplossing”, zegt Schmidt daarover. Het is heel inclusief. Het is technologie die je kan begrijpen, kan aanraken, kan zien. Daarmee ontdoe je de technologie van de mysterieuze lading. Het is publiek en iedereen kan er gebruik van maken.”

Maar over het tweede component van De goede weg is Schmidt minder te spreken. Dat is een app waarop fietsers hun voorkeur kunnen aangeven – snel of juist zoveel mogelijk groen – en die ook als navigatiesysteem kan dienen door integratie met Google maps. Schmidt: “Dat is niet erg inclusief. Je moet immers een smart phone hebben om mee te kunnen doen. Daarbij moet je een app installeren die je locatie volgt en je data delen. Als dat deel is van je oplossing, heb je niet de mogelijkheid opengehouden om in een later stadium de Tada waarden te implementeren.”

De Amsterdam City Challenge is de kick-off van het WeMakeThe.City festival. Het is georganiseerd door de gemeente Amsterdam, Metropool Regio Amsterdam en het Klimaat Neutraal programma in samenwerking met EIT Climate-KIC and AMS Institute het WeMakeThe.City festival and Amsterdam Smart City.

Auteur: Tessel Renzenbrink

Geef een reactie