19 juni 2018 Zeggenschap

de Volksbank – Tada in de praktijk: zeggenschap

Tessa
  • Follow us on Facebook
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter

Hoe kunnen we de waarden uit het manifest toepassen in de praktijk? In de zesde aflevering van een serie laat Eelco van Dijk van de Volksbank zien hoe zijn bedrijf invulling geeft aan de waarde ‘zeggenschap’.

Zelf invloed uitoefenen op wie welke data van je gebruikt: dat is de kern van de waarde zeggenschap. In het manifest staat: “Data en technologie moeten bijdragen bij aan vrijheid van bewoners. Data zijn dienend. Om het leven vorm te geven naar eigen inzicht, zelf informatie te verzamelen, kennis te ontwikkelen, ruimte te vinden om jezelf te organiseren.”

De Volksbank ontwikkelde onder leiding van Eelco van Dijk een datavisie, die aansluit bij de strategie van de organisatie waar onder meer SNS en ASN Bank onder vallen. “De menselijke maat is de rode draad in onze gehele strategie. De aandeelhouder is nu nog maar een van de partijen waarvoor we waarde creëren. Klant, maatschappij en werknemer zijn de andere drie en die zijn net zo belangrijk.”

Kende je het manifest Tada?
“Eigenlijk pas sinds ik werd uitgenodigd voor Acts of the Region. Het was een feest van herkenning toen ik het las: de meeste elementen uit het manifest sluiten naadloos aan bij waar wij als bank mee bezig zijn. De menselijke maat is de rode draad in onze gehele strategie. De aandeelhouder is nu nog maar een van de partijen waarvoor we waarde creëren. Klant, maatschappij en werknemer zijn de andere drie en die zijn net zo belangrijk.”

Zorgvuldig omgaan met data
En wat is die datavisie dan precies? “We onderkennen de waarde van data: ze kunnen ons helpen bij het verbeteren van processen en dienstverlening, waardoor we relevanter worden voor de klant. Daar komt uit voort dat wij klanten controle willen geven over hun data. Met onze datavisie kunnen we aan de buitenwereld laten zien dat wij zorgvuldig omgaan met data”, zegt Van Dijk.

In de praktijk betekent de datavisie van de Volksbank dat klanten zeggenschap moeten krijgen over hun data. Aan de implementatie daarvan wordt nu hard gewerkt. Het bedrijf werkt samen met startup Schluss aan proofs of concept.

Van Dijk: “De filosofie van Schluss is dat je als persoon de volledige regie moet hebben over je data, daar ontwikkelen ze een app voor. Wij hopen dat onze klanten straks vanuit die app, die dus losstaat van onze bank, kunnen reguleren wie welke data mag inzien. Als ze bij ons een hypotheek willen afsluiten dan kunnen ze ons op dat moment inzage geven in bijvoorbeeld hun inkomen en hun werkgeversverklaring. Wij hopen dat we snel in de gelegenheid komen om die regiefunctie voor onze klanten in de praktijk te brengen.”

Ondoorzichtige datastromen
Voor de visie werd in het hele bedrijf input opgehaald; bij IT, maar ook bij commercie en de afdeling juridische zaken. Hij wordt dus breed gedragen. “Maar als je een kader neerzet heb je altijd grijze gebieden en rafelrandjes, dus we lopen natuurlijk ook tegen discussiepunten aan.” Het is nu bijvoorbeeld een stuk uitdagender om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen”, zegt Van Dijk.

“Een van de dingen die voortkomt uit de visie is dat we geen data verkopen. Dat betekent dat we voor aanvullende diensten een aanvullende fee kunnen vragen in plaats van dienstverlening die gratis zou kunnen zijn als we wel data zouden doorverkopen. Wij vinden dat zuiverder dan ondoorzichtige datastromen.”

Geef een reactie