Privacy policy

Cookies

Tada.city maakt alleen gebruik van cookies gedurende uw bezoek. De website is voor iedereen toegankelijk en kan anoniem worden bezocht. We houden bij vanaf welke internetadressen de website wordt opgevraagd. Deze informatie gebruiken we alleen om de website te verbeteren.

Uw persoonsgegevens

Zoals de wet voorschrijft worden uw persoonsgegevens alleen gebruikt waarvoor u ze heeft uitgeleend: het ondertekenen van het manifest. Als u dat expliciet heeft angegeven, wordt uw email adres ook gebruikt om uw op de hoogte te houden doormiddel van een onregelmatig verzonden nieuwsbrief. Niemand krijgt uw e-mailadres te zien en uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Bij het het bezoeken van tada.city worden technische details opgeslagen over uw internetadres en uw browser als u de ‘Do Not Track’ functie uit heeft staan. Deze gebruiken we om de website te verbeteren.

Uw openbare gegevens

Op de website tonen we uw naam en woonplaats. Daarnaast kunnen we uw functie en naam van uw bedrijf of instelling tonen als u deze ingevuld heeft.

Als u heeft aangegeven een petitie publiekelijk te ondersteunen bewaren we uw naam, woonplaats en functie zodat deze op het web getoond kunnen worden. Bedenkt u zich later dan kunt u dat altijd veranderen. HIervoor kunt u een verzoek sturen naar info@tada.city. Daarna duurt het nog minstens een week voor de zoekmachines uw ondertekening weglaten uit de zoekresultaten als u daarin terecht was gekomen.

Gekopieerd door anderen

We vragen de zoekmachines de lijst ondertekeningen van het manifest te negeren, maar het is aan de zoekmachines om dit verzoek te honoreren en we kunnen dit niet garanderen.

E-mail van ons

Als u mailt met de webmaster wordt uw e-mailadres alleen gebruikt voor correspondentie die te maken heeft met uw vraag, klacht of opmerking. U ontvangt geen onpersoonlijke informatie (zoals een nieuwsbrief), tenzij u zelf een abonnement op de nieuwsbrief vraagt.