Ondertekening van het manifest

Het Tada Manifest is ondertekend door ruim duizend personen en organisaties. Daarmee hebben zij een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een verantwoorde digitale stad.

Het is niet meer mogelijk het manifest te ondertekenen. Deze website wordt niet langer vernieuwd en onderhouden. Wel blijft het gedachtengoed van Tada bestaan.